Voubs is for sale. Contact us!
contest
Special
1 st Place: Special
Explore
1 th
Bulgaria
newbie
  • Honored
Temptation

Temptation

show comments

Total contest award

Bowl

1 st Place Award

Договор за работа
Първите 5 класирали се фотографии с най-висока оценка в конкурса ще подпишат договор за работа с Организатора на конкурса. Чрез специално разработено приложение, всички посетители на замъка в Равадиново „Влюбен във вятъра“, които желаят да си направят романтична фото сесия ще може да избират кой фотограф да я осъществи. След заявяване на фотосесия с конкретен фотограф и уточняване на детайлите, всички разходи необходими за изпълнение като пътни разходи, дневни разходи и хонорар ще бъдат заплащани предварително.
Bowl

2 nd Place Award

Договор за работа
Първите 5 класирали се фотографии с най-висока оценка в конкурса ще подпишат договор за работа с Организатора на конкурса. Чрез специално разработено приложение, всички посетители на замъка в Равадиново „Влюбен във вятъра“, които желаят да си направят романтична фото сесия ще може да избират кой фотограф да я осъществи. След заявяване на фотосесия с конкретен фотограф и уточняване на детайлите, всички разходи необходими за изпълнение като пътни разходи, дневни разходи и хонорар ще бъдат заплащани предварително.
Bowl

3 rd Place Award

Договор за работа
Първите 5 класирали се фотографии с най-висока оценка в конкурса ще подпишат договор за работа с Организатора на конкурса. Чрез специално разработено приложение, всички посетители на замъка в Равадиново „Влюбен във вятъра“, които желаят да си направят романтична фото сесия ще може да избират кой фотограф да я осъществи. След заявяване на фотосесия с конкретен фотограф и уточняване на детайлите, всички разходи необходими за изпълнение като пътни разходи, дневни разходи и хонорар ще бъдат заплащани предварително.
Bowl

4 th Place Award

Договор за работа
Първите 5 класирали се фотографии с най-висока оценка в конкурса ще подпишат договор за работа с Организатора на конкурса. Чрез специално разработено приложение, всички посетители на замъка в Равадиново „Влюбен във вятъра“, които желаят да си направят романтична фото сесия ще може да избират кой фотограф да я осъществи. След заявяване на фотосесия с конкретен фотограф и уточняване на детайлите, всички разходи необходими за изпълнение като пътни разходи, дневни разходи и хонорар ще бъдат заплащани предварително.
Bowl

5 th Place Award

Договор за работа
Първите 5 класирали се фотографии с най-висока оценка в конкурса ще подпишат договор за работа с Организатора на конкурса. Чрез специално разработено приложение, всички посетители на замъка в Равадиново „Влюбен във вятъра“, които желаят да си направят романтична фото сесия ще може да избират кой фотограф да я осъществи. След заявяване на фотосесия с конкретен фотограф и уточняване на детайлите, всички разходи необходими за изпълнение като пътни разходи, дневни разходи и хонорар ще бъдат заплащани предварително.