Voubs is for sale. Contact us!

СЪН

March 29, 2018
contest: TOP 10 Poetry March 2018
Special

Hint: This document will not displayed in browsers. You can even download it and open it in a suitable program on your computer.

download
/media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=41201
2 -nd
V
Total votes: 0
3
Rating votes
54.91
Score
0
Voting has ended
Антоанета Евтимова Благоева Антоанета Евтимова Благоева
129
Views
0
Comments
0
Favorites

Антоанета Богоева

СЪН

ВИДЯХ КАК БОГ В СЪНЯ МИ ПЛАЧЕ
и ходеше до мен, а здрачът
покриваше продраната му бяла риза,
и някой с копие сърцето му прониза.

Светът в кръвта на Бога беше като в къща,
отвсякъде пречистен, в себе си се връщаше.
И стана чудо, думите в слънца изгряха.

Бог сияен по звездата си вървеше.
Като дете в съня ми беше
и неговата чистота бе светла стряха.
Сълзите ми в сълзите му узряха.

Застанала на колене, душата ми скърбеше,
че бе преминала през грехове
и беше грешна.

Бог ме водеше и с мен вървеше.
Огромен облак светлина струеше,
събуждаше от мрака времето заспало.
И всичко беше Бог, и всичко беше бяло.

Categories: Poetry

There are no comments yet. Add a comment.
Subscribe to our newsletter
Areas of Interest
Promote your media
Gain better exposure to win!