Фотоконкурс Моето незабравимо преживяване в Русе
Total awards: Product / Service
Join for free

  • Days

  • hours

  • MINS
to end

Info & Rules

Contest info

Description

Фондация „Русе – град на свободния дух“ организира Национален фото конкурс на тема „Моето незабравимо преживяване в Русе“. Фото конкурсът има за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Целта е да бъдат насърчени фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България.

 

Темата включва два раздела: Пейзажи и Събития. Във всеки раздел участниците ще бъдат класирани на база възраст и професионален опит, разпределени в три категории: Деца и младежи,  Любители фотографи, Професионални фотографи. Участниците могат да се включат с фотографии, които да представят значими сгради, паметници, панорами, събития или просто приключения от град Русе. Очакванията са, те или разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на конкурса и да въздействат емоционално. Необходимо е снимките да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

 

Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта. Лица, ненавършили 18 години, могат да участват единствено след съгласието на техните родители или законни настойници

 

Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса, в единия или двата обявени раздела. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2019 или 2020 г.).  Те трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

 

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес rusefreespiritcity@gmail.com от 15 юни 2020 г. до 20:00 часа на 30 септември 2020 г.

 

Start date

15 June 2020  -  30 September 2020

Registration

15 June 2020  -  30 September 2020

Voting

 - 

Restrictions

restrictions
Age restriction: 14 /

Available for citizens: Worldwide