CREDIVA/КРЕДИВА 2

January 11, 2019
contest: Creation of a bilingual company logo of CREDIVA / КРЕДИВА
€ 500
CREDIVA/КРЕДИВА 2 /media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=49146
N/A
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
142
Views
0
Comments
2
Favorites

Логото е съвкупност от 3 символа.
1. Двуезичните първи букви C и K - обединени в едно
2. Стилизиран човек, символ на социалност, човешко отношение
3. Пресечени линии (път), обединеност, стабилност доверие
Пъстро, компактно и разпознаваемо.

Categories: Branding

There are no comments yet. Add a comment.
Subscribe to our newsletter
Areas of Interest
Promote your media
Gain better exposure to win!