Да опазим околната среда чиста и зелена

December 27, 2018
contest: CHANGE in Wood Culture - Environment
$ 4800
Да опазим околната среда чиста и зелена /media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=47511
527 -th
V
Total votes: 0
7
Rating votes
12.35
Score
2
Voting has ended
Antoniy Naydenov Male
Bulgaria
138
Views
0
Comments
0
Favorites

Околната среда в 21 век е много важно да пазим чиста и не замърсена. С напредването на технологиите, забързаният начин но живот, лошите навици на хвърляме боклуци на посочените места и неправилно съхранение на отпадаците увеличава риска от замърсяване на околната среда. Днешни времена или през последните години са се увеличили кампаниите и инициативите за почистване на замърсени участъци в гористи местности . Също така има и инициативи, мисии и кампании с идеята и тяхна цел да намалят замърсяването на околната среда. Колкото повече имаме култура за това да пазим чисто, хвърляме отпадъците на посочените места и тяхното правилна съхранение, толкова по-малко ще е замърсена околната среда.

Categories: Nature Photography

There are no comments yet. Add a comment.
Subscribe to our newsletter
Areas of Interest
Promote your media
Gain better exposure to win!