Voubs is for sale. Contact us!

Живописен водопад

January 14, 2017
contest: Attractive Photographs from Bulgaria VIPA 2016
Play for fun
Живописен водопад /media/flashcomm?action=mediaview&context=normal&id=32471
97 -th
V
Total votes: 0
45
Rating votes
34.95
Score
97
Voting has ended
Gergana Dimova Female
Bulgaria
262
Views
0
Comments
1
Favorites

Параклисът “Св. Богородица” се намира на около 3 км югоизточно от село Кости в гъста букова гора. Разположен е в едноименната местност на западния склон на Богородички дол, в което дъно тече малка рекичка, десен приток на р. Велека. Малко под параклиса потокът образува живописен водопад, чиито води падат в малко върче наподобаващо казан и поради тази причина местните жители са нарекли местността “Казанчето”.
Водопада пада на две места. Разделя се на две. Интересното и когато се загледаш и си казваш..... Като две поточета и като две лица... Като дилема е, и все пак не избираш. От едно поточе на две струи -като близнаци..

Categories: Photography VIPA 2016

There are no comments yet. Add a comment.
Subscribe to our newsletter
Areas of Interest
Promote your media
Gain better exposure to win!