Voubs is for sale. Contact us!
|
|
1
newbie

chungchi nangluc

Male | 28 years old |Vietnam
Profession:
No data filled in
Web site:
https://viendaotaoxaydung.edu.vn/
Software:
No data filled in
Community:
Areas of Interest:
Gear:
No data filled in

viendaotaoxaydung.edu.vn chuyên tổ chức khóa học thí nghiệm viên, cấp chứng chỉ đấu thầu,chứng chỉ năng lực xây dựng, chứng chỉ chỉ huy trưởng ,chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm trên Toàn Quốc.Hotline: 0904 566 265

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng

VP Hà Nội  : 301 Đường Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://viendaotaoxaydung.edu.vn/ - Email:vienxaydung247@gmail.com