Пътуването от хиляда мили започва с една-единствена стъпка.