С фотография се заниммавам любителски от 9 години , последните две по- интензивно. От два месеца имах уникалния късмет да превърна хобито си в работа . Пожелавам на всеки човек да следва мечтите си ! :)