|
|
 
loader
Rila
Stoika Tsoneva
Bulgaria
264
 • 88
 • 45
 • 5
Ponte Sant'Angelo, Rome, Italy
Stoika Tsoneva
Bulgaria
119
 • 121
 • 52
 • 7
Ponte Sant'Angelo, Rome, Italy
Stoika Tsoneva
Bulgaria
196
 • 78
 • 35
 • 5
Rome, only surviving arch of an old bridge, commonly known as Ponte Rotto, i.e. broken bridge,
Stoika Tsoneva
Bulgaria
122
 • 132
 • 56
 • 6